0

«یک‌اقتصاددان خبره باید از استعدادهای کمیاب متنوعی برخوردار باشد… باید به درجات یک ریاضی‌دان، تاریخ‌دان،…ادامه