0

 خبرگزاری میزان- هزینه از دست رفتن منافع یک فرصت برای پرداختن به یک فرصت دیگر،…ادامه

0

خبرگزاری میزان- پیش فاکتور  صورتحسابی است که در آن قیمت کالا به وسیله فروشنده برای…ادامه

0

خبرگزاری میزان- شاید اصلی‌ترین دلیل کاهش عملکرد سازمان‌ها نحوه انتخاب کردن افراد باشد. همین انتخاب‌ها…ادامه

0

خبرگزاری میزان- ضامن به کسی گفته می‌شود که بدهی اصلی را تضمین می‌کند به طوریکه…ادامه

1 2 3 122